Accept af cookies fra DAB.dk

DAB.dk bruger cookies. Du kan altid slette cookies fra DAB.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på DAB.dk
 1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarVidencenter for centraladministrationen

Det Administrative Bibliotek tilbyder services for alle medarbejdere i departementer og styrelser m.v.

 

Biblioteket understøtter kvalitet og effektivitet i centraladministrationens arbejde ved, at stille specialviden og en samling af trykte og elektroniske materialer til rådighed.

 

Bibliotekets tilbud og service

Nye bøger

Forside Øvrig litteratur > Protreptik i praksis
Kim Gørtz
få væsentlige samtaler til at lykkes
Forside Politik > At læse tekster med samfundsvidenskabelige briller
Peder Nedergaard
en introduktion til analyse af kilder, indhold, diskurser og argumenter med eksempler fra politiske tekster
Forside Jura > Syn og skøn
Erik Hørlyck

Forside Politik > Europæiske fællesskaber?
Irène Baron
identiteter, fortællinger og konflikter i Europa
Forside Jura > Aftaleloven 100 år
Mads Bryde Andersen
baggrund, status, udfordringer, fremtid
Forside Politik > Konflikten i Syrien
Søren Schmidt
årsager, konsekvenser og handlemuligheder
Forside Øvrig litteratur > Magteliten
Christoph Ellersgaard
hvordan 423 danskere styrer landet
Forside Politik > Immanuel Kant
Christian F. Rostbøll

Forside Jura > Lov om håndhævelse af udbudsreglerne
Carina Risvig Hamer
med kommentarer
Forside Jura > Troværdighed kommer indefra!
Helle Bertram
sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation
Forside Jura > Selskabsstrukturer
Karsten Engsig Sørensen
joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer
Forside Jura > Finansielle derivater
Jørgen Just Andresen
anvendelse, prissætninger og risikostyring
Forside Jura > Når forældre går fra hinanden
Anita Plesner Björk
en håndbog i forældreansvar
Forside Jura > Kriminalistiske pejlinger
Britta Kyvsgaard
festskrit til Flemming Balvig
Forside Politik > Uendelig krig?

Danmark, samtænkning og stabilisering af globale konflikter
Forside Jura > Erhvervslejemål
Niels Gangsted-Rasmussen

Forside Økonomi > Knæk en årsrapport
Henrik Steffensen
specielt for journalister
Forside Øvrig litteratur > Kollegial sparring
Charlotte Dalsgaard
vejen til trivsel og faglig udvikling
 • Ejendomsmæglerloven med kommentarer
 • Ledelse af interesseorganisationer
 • Protreptik i praksis
 • At læse tekster med samfundsvidenskabelige briller
 • Udstationeringsloven med kommentarer
 • Syn og skøn
 • Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer
 • Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager
 • Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi
 • Europæiske fællesskaber?
 • Ansattes retsstilling under insolvensbehandling
 • EU-direktiverne om ophavsret
 • Aftaleloven 100 år
 • Konflikten i Syrien
 • Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde
 • Magteliten
 • Samspillet mellem formelle og uformelle retskildetyper
 • Immanuel Kant
 • Lov om håndhævelse af udbudsreglerne
 • Troværdighed kommer indefra!
 • Selskabsstrukturer
 • Incentives og bonusordninger
 • Finansielle derivater
 • Grundlæggende skatteret
 • Når forældre går fra hinanden
 • Kriminalistiske pejlinger
 • Uendelig krig?
 • Erhvervslejemål
 • Spildevandsbetalingsloven med kommentarer
 • Skal vi dele?
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Knæk en årsrapport
 • Kollegial sparring

Aktuelt

Sommeråbningstid 9.30-13.00 i ugerne 28-32

I ugerne 28-32, den 6. juli - den 7. august, er Biblioteket åbent kl. 9.30-13.00.

Find artikler fra DAB via Google Scholar

Bruger du Google Scholar til at finde relevant fagligt materiale? - I mange tilfælde kan du få direkte adgang til de titler, du finder her, via DAB.

Introduktion til bibliotekets services

Book tid til en introduktion og hør, hvad vi kan gøre for dig.