Accept af cookies fra DAB.dk

DAB.dk bruger cookies. Du kan altid slette cookies fra DAB.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på DAB.dk
 1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarVidencenter for centraladministrationen

Det Administrative Bibliotek tilbyder services for alle medarbejdere i departementer og styrelser m.v.

 

Biblioteket understøtter kvalitet og effektivitet i centraladministrationens arbejde ved, at stille specialviden og en samling af trykte og elektroniske materialer til rådighed.

 

Bibliotekets tilbud og service

Nye bøger

Forside Jura > Fast ejendom I
Carsten Munk-Hansen
overdragelsen
Forside Jura > Praktisk aftaleret
Mads Bryde Andersen

Forside Øvrig litteratur > Iværksættersamfundet
Mads Váczy Kragh
vækst gennem innovation og virkelyst
Forside Jura > Fast ejendom III
Carsten Munk-Hansen
ejerbeføjelsen
Forside Politik > De lytter ikke
Christian Kock
politikeres udenomssnak - spot den, stop den
Forside Økonomi > Danmarks økonomi siden 1980
Per Ulstrup Johansen
en oversigt
Forside Øvrig litteratur > Iværksætterens juridiske udfordringer
Jesper Lau Hansen
en håndbog for iværksættere og deres rådgivere
Forside Øvrig litteratur > Dansk flexicurity
Thomas Bredgaard
fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet
Forside Jura > Statsret
Henrik Hjort Elmquist
praktisk forfatningsret i en politisk verden
Forside Øvrig litteratur > Meningsskabelse, organisering og ledelse
Sverri Hammer
en introduktion til Weicks univers
Forside Jura > EU's udbudsregler
Grith Skovgaard Ølykke
i dansk kontekst
Forside Jura > Den ¤fælles patentdomstol
Nicolai Lindgreen
retsplejen ved Europas nye patentdomstol
Forside Politik > Udkantsmyten
Kaare Dybvad
hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft
Forside Øvrig litteratur > Protreptik i praksis
Kim Gørtz
få væsentlige samtaler til at lykkes
Forside Politik > At læse tekster med samfundsvidenskabelige briller
Peder Nedergaard
en introduktion til analyse af kilder, indhold, diskurser og argumenter med eksempler fra politiske tekster
Forside Jura > Syn og skøn
Erik Hørlyck

 • Fast ejendom I
 • Praktisk aftaleret
 • Iværksættersamfundet
 • Umyndiggørelse
 • Fast ejendom III
 • Børskriminalitet
 • De lytter ikke
 • Danmarks økonomi siden 1980
 • Iværksætterens juridiske udfordringer
 • Lærebog i erstatningsret
 • Almindelig kontraktsret
 • Dansk flexicurity
 • International skatteret - i et dansk perspektiv
 • Statsret
 • Lærebog om indkomstskat
 • Meningsskabelse, organisering og ledelse
 • Retssikkerhed og juridisk metode
 • EU's udbudsregler
 • Den ¤fælles patentdomstol
 • Udkantsmyten
 • Ledelseskrise i konkurrencestaten
 • Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse
 • Ledelse af interesseorganisationer
 • Protreptik i praksis
 • At læse tekster med samfundsvidenskabelige briller
 • Udstationeringsloven med kommentarer
 • Syn og skøn
 • Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer
 • Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager

Aktuelt

Åbent kl. 9:30-13:00 i efterårsferien

Biblioteket har åbent kl. 9:30-13:00 i efterårsferien (uge 42)

Børsen online

Nu er der adgang til avisen Børsen via Det Administrative Bibliotek.

Find artikler fra DAB via Google Scholar

Bruger du Google Scholar til at finde relevant fagligt materiale? - I mange tilfælde kan du få direkte adgang til de titler, du finder her, via DAB.